THÔNG BÁO KHẨN

Theo yêu cầu của Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia - Bộ Y tế

Bắt đầu từ 00:00 ngày 01/01/2024

Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 sẽ tạm dừng hoạt động.

Mọi thắc mắc liên hệ Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia.

Xin cảm ơn!